Astronomická olympiáda, kat. GH – školní kolo

Prima A