Beseda o elektromobilitě

Beseda s naším absolventem, ing. Matoušem Vrzalou, který působí na katedře elektroenergetiky FEI VŠB TU v Ostravě, pro žáky kvinty B.