Biologická olympiáda, kat. B – krajské kolo

L. Srpová, S. Srpová (obě 5. A)