Biologická olympiáda, kat. D – okresní kolo

J. Macejka (sekunda A)