Biologická olympiáda – okresní kolo, kat. D

J. Macejka (1.A), J. Černá (2.A), K. Jeziorková (2.B), S. Škorničková (2.B)