Bohatství země – finále soutěže

N. Dervishi, M. Kabara, F. Mrázek, J. Zágorová (všichni 6. A)