Bohatství Země – soutěž z geologie

N. Dervishi, M. Kabara, J. Zágorová (kvinta A)