Chemická olympiáda, kat. B – školní kolo

K. Nečadová, M. Škovronová, N. Vicherková (všechny 7. A)