Dějepisná olympiáda – krajské kolo

A. Procházková (sexta A)