Dějepisná olympiáda – krajské kolo

R. Mielec (oktáva)