Dějepisná olympiáda – okresní kolo

K. Chromý (3.A), Š. Nogolová (4.A), O. Seibert (4.A), A. Dohnalová (5.A), K. Starečková (7.), R. Mielec (8.)