Diagnostický systém měření postojů žáků

Tercie A, Tercie B, Kvarta A