Eurorebus – vědomostní soutěž

V. Kubajura, D. procházka, T. Těhan (kvinta A)