Evropský den jazyků

Určeno pro třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B.
S vyučujícími organizuje třída 7.B.