Festival poezie Wolkrův Prostějov – spádové kolo

A. Dohnalová (sexta A)