Fyzikální olympiáda, kat. EF – okresní kolo

8 úspěšných řešitelů úloh školního kola z tercií a kvart