Kurz VYDRA – Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

O. Skála, T. Těhan (kvinta A)