Matematická olympiáda, kat. A – klauzurní část školního kola

J. Svobodník (septima B)