Matematická olympiáda, kat. A – krajské kolo

J. Svobodník (septima B)