Matematická olympiáda, kat. B, C – klauzurní část školního kola

M. Hošek, O. Skála, L. Srpová, S. Srpová, A. Stašková, T. Těhan (všichni 5.A)