Matematická olympiáda, Z9 – krajské kolo

N. Bartusková, M. Hošek, S. Srpová, A. Stašková (všichni kvarta A)