Mensovní seminář

A. Aujezdská (3.A), A. Procházka (4.A), O. Seibert (4.A), J. Horáková, Z. Linhartová, O. Misiarz a M. Ševčík (všichni 4.B)