mezitřídní sportovní turnaje

8-10 streetbal NG; 10-12 streetbal VG; 12-13:30 volejbal VG