NASA AND SPACE EXPLORATION – přednáška Amerického centra

Pro studenty Cvičení z anglické jazyka (septimy)