Odevzdávání učebnic

Primy až kvarty – viz třídnické hodiny