Olympiáda v českém jazyce, II. kat. – okresní kolo

L. Srpová, S. Srpová (obě 5. A)