Olympiáda v českém jazyce, kat. I – okresní kolo

N. Bartusková, Š. Nogolová (kvarta A)