Přírodovědný klokan

Soutěž pro zájemce z tercií až sext.