program Zemědělství 4.0

Pro studenty Semináře z geografie (oktáva) místo výuky semináře 2. 2.