Seminář k Biologické olympiádě, kat. C, D

J. Macejka (2. A), K. Jeziorková (3. B)