Seminář pro řešitele Matematické olympiády kat. B, C

O. Skála, L. Srpová, S. Srpová, T. Těhan (všichni 5.A)