Třídní schůzky 12. 4. 2022

12. 4. 2022 od 17:00 hod se konají třídní schůzky, na kterých mají zákonní zástupci žáků možnost získat informace o průběhu vzdělávání jejich dětí.

Třídní schůzky budou zahájeny v kmenových učebnách tříd s třídním učitelem. Poté máte možnost individuálních konzultací s vyučujícími v jejich kabinetech.