Třídní schůzky 13. 9. 2022

Program: změny ve školním řádu, pravidla omlouvání absence, organizace školního roku, činnost SRPŠ a další