Třídní schůzky

16. 4. 2024 od 17:00 hod. proběhnou třídní schůzky, na kterých mohou zákonní zástupci žáků získat informace o průběhu vzdělávání svých dětí.

Třídní schůzky budou zahájeny v kmenových učebnách tříd s třídním učitelem. Poté bude možnost individuálních konzultací s vyučujícími v jejich kabinetech.