Zahájení školního roku

primy – 8:10-9:50,

ostatní třídy – 8:10-8:55