Zeměpisná olympiáda – krajské kolo

M. Dobeš (1. B), L. Ruttkay (2. A)