Naši furianti v DK Akord

Studenti sext zhlédli 29. 2. 2024 inscenaci Ladislava Stroupežnického Naši furianti v provedení Komorní scény Aréna, která si jevištní zpracování pro studenty připravila v prostorách DK Akord.

Specifikem tohoto klenotu české dramatiky je jistě stále velmi aktuální téma „furiantství”, jež původně vyvolávalo velkou kontroverzi a bořilo idylickou představu o charakteru našeho národa. Paradoxně se v ní dnes Češi velmi rádi nacházejí, jelikož dílo často evokuje zvyky a tradice dnešní české společnosti.

Ať se inscenace studentům líbila více, či méně, byla perfektním příkladem toho, že literatura se dá nalézt i jiným způsobem než pouze prostřednictvím média stránek a že recepce formou odlišného umění může být velice obohacujícím a příjemným zážitkem — ať už k maturitní zkoušce, či pro osobní potěšení.

Filip Jordán, sexta B