Ostravský astronomický víkend

Jednalo se o akci tvořenou celkem čtyřmi přednáškami od elit české astronomie, jako jsou Jiří Grygar, Tereza Jeřábková, Petr Kabáth a Jiří Srba. V sobotu 8. října byla akce zahájena přednášku Dr. Terezy Jeřábkové „Co mají společného hvězdy a psi?“ Následovala přednáška RNDr. Petra Kabátha, Ph. D. o exoplanetách, jak jsme objevili první exempláře a jak je pozorujeme nyní. První den uzavřela přednáška Jiřího Srby o rekonstrukcích zastaralých dalekohledů s názornou ukázkou na „Českém“ dalekohledu E152 na observatoři La Silla v Chile. Mluvil například o technické náročnosti takovéhoto projektu ve výšce 2400 m n. m. a vzdálenosti 90 km od nejbližšího velkého města.

V neděli si pro nás připravil přednášku RNDr. Jiří Grygar, CSc. o historii ESO jako celku, tedy od počátku myšlenky jednotné observatoře Evropy, přes výběr místa, stavbu a připojení České republiky, až po budoucnost observatoře a dalekohledů.

Celou akci hodnotím jako velmi přínosnou. Přinesla mi mnoho informací a vnukla mi mnoho otázek, na které můžu odpovědět nejen sobě, ale také astronomickému kroužku naší školy.

 

Matěj Hošek, kvinta A