Pohádky pro náctileté

Dne 29. 2. 2024 zavítala sekunda B do výškovického dětského oddělení Knihovny města Ostravy na besedu s názvem Pohádky pro náctileté.

Téma besedy studenti zjišťovali sami ve skupinkách pomocí indicií. Pohádka, které se žáci intenzivně 60 minut věnovali, byla o Červené karkulce. Dozvěděli se, že s podobným tématem pracoval již autor bajek Ezop v 6. stol. př. n. l. Seznámili se také s různými, mnohdy velmi drastickými, verzemi této notoricky známé pohádky. Vyzkoušeli si metodu tzv. rybí kosti, která patří k metodám kritického myšlení. Nechybělo ani krátké promítání této pohádky či poslech písně Zdeňka Svěráka z pohádky Tři bratři.

Velké poděkování patří paním knihovnicím, které žákům dokonce zprostředkovaly inscenaci této klasiky mezi pohádkami.

Mgr. Jindřiška Kaszová