Český jazyk a literatura – Tematické plány a podmínky hodnocení