Dějepis – učebnice

Učebnice pro nižší gymnázium

  • Prima: Válková, V.: Dějepis 6 – pravěk a starověk, nakl. SPN
  • Sekunda: Válková, V.: Dějepis 7 – středověk a raný novověk, nakl. SPN
  • Tercie: Válková, V.: Dějepis 8 – novověk, nakl. SPN
  • Kvarta: Válková, V.: Dějepis 9 – nejnovější dějiny, nakl. SPN

Učebnice pro vyšší gymnázium

Kvinta

  • Čornej, P. a kol.: DĚJEPIS 1 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) – Pravěk a starověk, nakl. SPN Praha
  • DĚJEPIS 2 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) – Středověk a raný novověk

Sexta

  • Čornej, P. a kol.: DĚJEPIS 2 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) – Středověk a raný novověk
  • DĚJEPIS 3 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) – Novověk, nakl. SPN Praha

Septima

  • Čornej, P. a kol.: DĚJEPIS 3 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) – Novověk
  • DĚJEPIS 4 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) – Nejnovější dějiny, nakl. SPN Praha