Španělský jazyk – aktivity

Soutěž ve španělském jazyce

Každý rok v lednu organizujeme školní kolo soutěže v jazyce španělském ve dvou kategoriích. Kategorie I –  pro studenty do tří let studia španělštiny se účastní žáci kvint. Kategorie II –  pro studenty, kteří se španělštinu učí více než 3 roky, se účastní zejména žáci septim a oktáv.

V obou kategoriích soutěžící měří své dovednosti v poslechu, porozumění psanému textu a v konverzaci se členy poroty. Vítězové jednotlivých kategorií reprezentují naší školu v krajském kole.

Recitační soutěž ve španělském jazyce

V rámce projektu Semana Ostraña, který pořádá Gymnázium Olgy Havlové, se naši studenti účastní recitační soutěže ve španělském jazyce. Cílem je posílit zájem studentů o španělský jazyk, poskytnout jim bližší poznání španělské kultury a reálií nad rámec běžné výuky. K přednesu si soutěžící mohou vybrat jak poezii, tak prózu.

Soutěž o nejlepší prezentaci

Soutěž pořádá katedra romanistiky FF OU v rámci Studentské vědecké konference. Je určena pro studenty posledních dvou ročníků středních škol. Odborná porota hodnotí především prezentační dovednosti a úroveň španělského jazyka.