Překladatelská soutěž

1. listopadu se konalo školní kolo celorepublikové překladatelské soutěže v anglickém jazyce.

V uměleckém textu měli žáci za úkol přeložit filmovou recenzi, odborný text byl věnován LNG tematice. Během dvou hodin mohli použít jakékoliv pomůcky a slovníky, včetně elektronických. Hodnocena byla především věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, ale výsledný český text měl rovněž být stylisticky obratný a (samozřejmě) jazykově správný.

Do univerzitního kola, které se bude konat 4.­ a 5. ledna 2023 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci, postupují studentky septimy Hanka Brožková a Martina Vykouřilová. Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a vítězkám přejeme hodně štěstí!

E. Kavalová, L. Foltýnová-Glacová