Příjemné odpoledne s krásným slovem

První prosincový den roku 2022 se na naší škole nesl v duchu recitace. Úderem 12. hodiny se studovna naší školy naplnila natěšenými studenty, kteří se chtěli podělit o svůj recitátorský um s dalšími spolužáky a učiteli.

V letošním školním roce byl výrazný zájem zejména z řad studentů nižšího gymnázia. O stupně vítězů se ucházelo celkem 20 studentů primy až kvarty. Mladší kategorii nakonec komise rozdělila do dvou kategorií dle zvolené výrazové formy.

V kategorii poezie, která byla nejhojněji zastoupena, se radoval z vítězství student kvarty A Jonáš Parma. Druhé místo obsadila taktéž výborná Sofie Elle Chovancová ze sekundy A, třetí pozice pak patřila hned dvěma studentům, a sice Nině Cisovské z primy B a Damiánu Stoszkovi z primy A.

Za nižší gymnázium bojovala o umístění také Johana Černá z tercie A s textem z Malého prince a zcela zaslouženě jí připadlo první místo. Ze stříbra se radovala Sofie Škorníčková z tercie B s úryvkem z Dášeňky.  Z úst Anny Aujezdské z primy A zazněl toho odpoledne Malý princ podruhé a komise se shodla na krásném třetím místě.

V kategorii vyššího gymnázia svedly ostrý souboj tři dámy. Prvenství nakonec obhájila Alžběta Dohnalová ze sexty A, stříbro cinklo Kristýně Halamíčkové ze septimy A, bronzová pozice patřila Kristýně Šeděnkové, taktéž ze sexty A.

Děkujeme za letošní hojnou účast a nasazení, se kterým studenti vystoupili. Tradiční předvánoční mezigymnaziální recitační klání se uskuteční již 19. prosince v Komorní scéně Aréna.

Za všechny zúčastněné Mgr. Jindřiška Kaszová