Prima v Muzeu Těšínska

4. 5. 2022 se třída 1.B zúčastnila dějepisné exkurze v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně. Průvodci pro žáky připravili aktivity spojené s pravěkým osídlením našeho regionu, s počátky středověku na Těšínsku a rodem Piastovců.
Dokonce se žákům podařilo oživit legendu o založení města Těšína a třech bratrech – Bolkovi, Leškovi a Těškovi. I když to v podání třídy 1.B byla legenda o třech sestrách – Bolce, Lešce a Těšce, dopadlo vše skvěle!

 

Mgr. Lenka Foltýnová Glacová