Přípravné kurzy

Chcete podpořit kvalitní přípravu svého dítěte na přijímací zkoušky? Nabízíme Vám přípravné kurzy pro uchazeče o studium na osmiletém gymnáziu.

Cíl

Cílem přípravného kurzu je seznámit uchazeče o studium s tím, jaké typy úloh se v přijímacích testech vyskytují, vysvětlit a ukázat možné způsoby jejich řešení a podpořit tak přípravu uchazečů na přijímací zkoušky.

Výukové lekce připravují a vedou zkušení pedagogové našeho gymnázia s dlouholetou praxí a aprobací pro výuku příslušných předmětů. Při tvorbě lekcí přípravných kurzů budeme využívat publikace, které obsahují úlohy podobné úlohám v přijímacích testech. Jednotlivé lekce budou tematicky zaměřené tak, aby pokryly celé spektrum typů úloh, které se v přijímacích testech vyskytují.

Po ukončení kurzu budou mít jeho účastníci možnost ověřit si úroveň své připravenosti prostřednictvím Přijímacích zkoušek nanečisto za podmínek simulujících podmínky při přijímacích zkouškách (s přibližně polovičním časovým limitem a polovičním počtem úloh ve srovnání s „ostrými“ testy).

Termíny

Přípravné kurzy pořádáme v období od 7. 2. do 21. 3. 2024, středa nebo čtvrtek odpoledne (15:00–17:00).

Přihlašovat se můžete e-mailem: info@gvoz.cz nebo telefonicky: 597 582 610

Při přihlášení uvádějte tyto údaje:

  • jméno a příjmení uchazeče
  • ZŠ, kterou nyní navštěvuje
  • kontakt na zák. zástupce uchazeče (telefon + e-mail)
  • výukový den, o který máte zájem (středa nebo čtvrtek)

Poslední možnost přihlášení je v úterý 23. ledna 2024.

Cena:   1400 Kč*

Kurzovné zahrnuje:

  • 12 výukových lekcí (6 lekcí z matematiky a 6 z českého jazyka),
  • studijní literaturu pro práci v kurzu, vhodná i pro samostatnou domácí přípravu (v ceně cca 550 Kč),
  • přijímací zkoušky nanečisto: úterý 26. 3. 2024.
  • Přihláška se stává závaznou v okamžiku zaplacení kurzovného. Platbu lze provést v hotovosti v pokladně školy nebo bezhotovostním převodem na účet školy: 17039761/0100, var. symbol Vám bude sdělen při přihlášení.

* V případě, že nebudeme přípravné kurzy z důvodu nepříznivé epidemické situace pořádat, bude vám kurzovné vráceno v plné výši zpět.