Připravujeme školní rok 2022/2023

Prázdniny pomalu spějí ke svému konci, a proto připravujeme vše potřebné pro úspěšné zahájení a zdárný průběh školního roku. Podstatné informace pro vás budeme zveřejňovat na této stránce.

Organizace výuky 1. a 2. 9.:

 • primy:
  Čt 1. 9. (8:10 – 9:50)
  – třídnické hodiny – seznámení se školou, školení k bezpečnosti a ochraně zdraví, školní řád
  Pá 2. 9. (8:00 – 16:30) – adaptační aktivity – seznamovací aktivity pod vedením externích lektorů
 • ostatní třídy:
  Čt 1. 9. (8:10 – 8:55) – třídnické hodiny – školení k bezpečnosti a ochraně zdraví, školní řád aj.
  Pá 2. 9. – výuka podle aktuálního rozvrhu hodin (bude zpřístupněn v Bakaláři)

 

Předběžné rozvrhy:   ZDE

Doufáme, že se do zahájení školního roku nestane nic neočekávaného a že podle nich budeme moci od 1. září vyučovat.

Dále můžeme potvrdit jména třídních učitelů pro příští školní rok:

 • 1.A – Mgr. Přečková, 1.B – Mgr. Dudová
 • 2.A – Mgr. Gajdová, 2.B – Mgr. Foltýnová Glacová
 • 3.A – Mgr. Gajdečková, 3.B – Mgr. Kratochvilová
 • 4.A – Mgr. Fialová, 4.B – Mgr. Bartoňková
 • 5.A – Mgr. Plachtová, 5.B – Mgr. Zehnal
 • 6.A – Mgr. Piňosová, 6.B – Mgr. Skotnicová, Ph.D.
 • 7.A – Mgr. Kaszová, 7.B – Mgr. Jonsztová
 • 8. – Mgr. Onderková

A na jaké akce v příštím školním roce se můžete těšit?

V září 2022 si připomeneme 65. výročí založení naší školy. Těšit se můžete na Almanach školy, na mimořádný den otevřených dveří v sobotu 17. 9. v dopoledních hodinách a v tentýž den večer oslavy vyvrcholí společenským večírkem v DK Akord.

Dále připravujeme tradiční školní akce: především adaptační a stmelovací aktivity, zejm. pro žáky prim a kvint, lyžařský kurz v sekundě a v kvintě, cyklistický sportovní kurz pro septimy, exkurzi do Prahy pro oktávu, Vánoční koncert, v únoru školní ples, v červnu školní výlety, Sportovní den a Zájmové dny, spoustu zajímavých exkurzí, besed, přednášek a projektů a mnoho dalšího.