Připravujeme školní rok 2022/2023

Prázdniny jsou v plném proudu, ale my rozhodně nezahálíme a připravujeme vše pro úspěšné zahájení a zdárný průběh příštího školního roku. Podstatné informace pro vás budeme zveřejňovat na této stránce.

V první řadě máme připraveny předběžné rozvrhy hodin:

rozvrhy tříd

Doufáme, že se do zahájení školního roku nestane nic neočekávaného a že podle nich budeme moci od 1. září vyučovat.

Dále můžeme potvrdit jména třídních učitelů pro příští školní rok:

  • 1.A – Mgr. Přečková, 1.B – Mgr. Dudová
  • 2.A – Mgr. Gajdová, 2.B – Mgr. Foltýnová Glacová
  • 3.A – Mgr. Gajdečková, 3.B – Mgr. Kratochvilová
  • 4.A – Mgr. Fialová, 4.B – Mgr. Bartoňková
  • 5.A – Mgr. Plachtová, 5.B – Mgr. Zehnal
  • 6.A – Mgr. Piňosová, 6.B – Mgr. Skotnicová, Ph.D.
  • 7.A – Mgr. Kaszová, 7.B – Mgr. Jonsztová
  • 8. – Mgr. Onderková

A na jaké akce v příštím školním roce se můžete těšit?

V září 2022 si připomeneme 65. výročí založení naší školy. Těšit se můžete na Almanach školy, na mimořádný den otevřených dveří v sobotu 17. 9. v dopoledních hodinách a v tentýž den večer oslavy vyvrcholí společenským večírkem v DK Akord.

Dále připravujeme tradiční školní akce: především adaptační a stmelovací aktivity, zejm. pro žáky prim a kvint, lyžařský kurz v sekundě a v kvintě, cyklistický sportovní kurz pro septimy, exkurzi do Prahy pro oktávu, Vánoční koncert, v únoru školní ples, v červnu školní výlety, Sportovní den a Zájmové dny, spoustu zajímavých exkurzí, besed, přednášek a projektů a mnoho dalšího.