Program Živá katedrála

V úterý 19. dubna si studenti tercie B v rámci projektu Živá katedrála, kterou nabízí ŘKF v Moravské Ostravě, prohlédli katedrálu Božského Spasitele v centru Ostravy. Katedrála bezpochyby patří ke kulturnímu dědictví našich předků a její stavba je úzce spjata s historií a rozvojem Moravské Ostravy v 19. století. V průběhu výukového programu se studenti seznámili nejen s historií stavby, ale také s tradičními oslavami velikonočních svátků.

Eva Skotnicová