Projekt Todos distintos, todos España získal certifikát Quality Label

Certifikáty kvality v rámci eTwinningu jsou udělovány učitelům a žákům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.

         

Projekt Todos distintos, todos España získal tento certifikát kvality – eTwinning Quality Label.  Certifikát kvality získal nejenom učitel, ale také studenti španělského jazyka ze 7. B – eTwinning Pupil Quality Label, kteří takto byli oceněni za své úsilí.  V projektu hráli hlavní roli právě oni. Se svými zahraničními partnery komunikovali během vyučování online, shromažďovali informace o Španělsku, plnili úkoly svých partnerů a připravovali výstupy pro své partnery. Díky této spolupráci a využití moderních technologií si studenti zlepšili své jazykové komunikační a písemné dovednosti a také IT dovednosti.

Španělštinářům ze 7. B gratuluji a přeji jim hodně nadšení v dalším studiu španělštiny.

Mgr. Monika Číhalová