Projektový den – „Druhá světová válka“

Začátkem září navštívili kvartáni Národní památník II. světové války v Hrabyni. Prohlédli si expozici „Doba zmaru a naděje“, která jednak chronologicky připomíná válečné dějiny II. světové války a na straně druhé přibližuje i civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Postihuje také boje československých vojáků na Blízkém východě, osudy letců Polsku, Francii a Velké Británii a další události. Na závěr absolvovali workshop o holokaustu, kdy se na základě vlastních prožitků mohli vcítit do tragických osudů transportovaných.

Eva Skotnicová