Projektový den – Ochrana přírody

10. prosince byl pro studenty našich sekund připraven projektový den na téma Ochrana přírody. Našimi hosty byly paní RNDr. Marcela Klemensová a Mgr. Vendula Šmoldasová z organizace Arnika.

Studenti se dověděli, jak je to s ochranou páchníka hnědého v CHKO Poodří, kde probíhá nyní výsadba stromů v krajině Poodří, co je to Tour de aleje, a spoustu dalších zajímavostí. Získali také informace o možnosti vlastního zapojení a přispění k ochraně přírody ve svém okolí.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

za sekci zeměpisu Mgr. Beata Jonsztová